1-İşbu Genel Kiralama Şartları ile, İnönü Mah. Kartal Cad. No:42/a Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Olezzet (Porselen Toplu Yemek Org. Tur. Bil. Hiz. Ltd. Şti. ) ve Piramit Gıda San. Ltd. Şti. tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir.

Bundan sonra satın alınan eşya “Ürün”; Ürünü satışa Veren Happy Hour Organizasyon“Satıcı” ve ürünü kullanmak üzere satın alan “tüketici” olarak anılacaktır.
Satıcı ve Tüketici, satın alınan her ürün için işbu genel Satış Sartlarını yazılı veya sözlü olarak kabul etmiş sayılır.

2-Satın Alma Süresi ve Ürünün iadesi: Tüketici, kendisine teslim edilen Ürün’ün teslim tarihinden itibaren ondörtgün (14) gün süresince elinde bulundurma hakkına sahiptir. tüketici, teslim alınan tarihten itibaren ondört (7)gün içinde iade etme hakkına sahiptir. Satıcının anlaşmalı olduğu Kargo şirketine teslim edilip göndereceğini veya Satıcının yukarıda belirtilmiş olan adresinde elden teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşme ve ilgili Kanun hükümlerine aykırı hareket edildiğinde veya uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlerinde T.C.İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

4-Sözleşmede yer belirtilen maddelerin taraflar tarafından açıkça veya kısmen ihlal edilmesi veya taahhüt edilen konuların dışına çıkması durumunda; taraflar işbu sözleşmeyi 7 gün önceden haber vermek kaydı ile tek taraflı olarak feshedebilir.

İşbu sözleşme 1 sayfa ve 4 maddeden oluşmuş ve tarafların yetkilileri tarafından 01.05.2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Bu sözleşmeye ek olarak hazırlanmış ve imzalanmış her nüsha ek olarak kabul edilecektir.